Een verzender die u toegevoegd hebt in Zoomit kunt u op ieder ogenblik ook terug weigeren. Ga als volgt te werk:


 • Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek
 • Open een willekeurig document
 • Klik dan bovenaan op Verzenders


 • Selecteer de verzender die u wilt verwijderen
 • Kies Weigeren rechts op het scherm • Bevestig uw keuze. Uw aanvraag wordt doorgegeven aan de verzender.


U moet de stappen 4, 5 en 6 herhalen voor elke verzender die u wilt verwijderen


Opgelet:


 • Zoomit is slechts een postbode en beslist niet wat er gestuurd wordt noch aan wie.
 • Uw verzoek om de documenten niet langer via Zoomit te ontvangen moet verwerkt worden door de verzender. Hij zal een ander afleveringskanaal voorstellen.
 • Ook al hebt u de verzender verwijderd uit Zoomit dan kunt u in de toekomst nieuwe uitnodigingen ontvangen van deze verzender om Zoomit te gebruiken. Het staat u steeds vrij om daar op in te gaan of niet.
 • Als u voor een bepaalde afzender de optie om te weigeren niet ziet, zorg dan dat u het benodigde mandaat hebt op het betreffende bankrekeningnummer
 • Wanneer u een verzender verwijderd hebt uit Zoomit kunnen noch uzelf noch de andere gebruikers de documenten van deze verzender nog raadplegen. Bewaar dus steeds alle documenten van een verzender alvorens deze te verwijderen. Zie onze help pagina Een documenten bewaren
 • Als u voor een bepaalde verzender de optie Weigeren niet ziet, Controleer wie de bestemmeling van het document is: als u niet de bestemmeling bent, en de bestemmeling heeft de verzender geaccepteerd, dan maakt deze verzender automatisch deel uit van uw geaccepteerde verzenders. Als gevolg hiervan verschijnt de knop Weigeren niet in uw schermen.