Een zender die u toegevoegd hebt in Zoomit kunt u op ieder ogenblik ook terug verwijderen. Ga als volgt te werk:


 1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek
 2. Open een willekeurig document
 3. Klik dan bovenaan op Verzenders


 4. Selecteer de verzender die u wilt verwijderen
 5. Kies Verzender weigeren rechts op het scherm 6. Bevestig uw keuze. uw aanvraag wordt doorgegeven aan de verzender.

U moet de stappen 4, 5 en 6 herhalen voor elke zender die u wilt verwijderen


Opgelet:


 • Zoomit is slechts een postbode en beslist niet wat er gestuurd wordt noch aan wie.
 • Uw verzoek om de documenten niet langer via Zoomit te ontvangen moet verwerkt worden door de verzender. Hij zal een ander afleveringskanaal voorstellen.
 • Ook al hebt u de verzender verwijderd uit Zoomit dan kunt u in de toekomst nieuwe uitnodigingen ontvangen van deze zender om Zoomit te gebruiken. Het staat u steeds vrij om daar op in te gaan of niet.
 • Als je voor een bepaalde afzender de optie om te weigeren niet ziet, zorg dan dat U het benodigde mandaat hebt op het betreffende bankrekeningnummer
 • Wanneer u een zender verwijderd hebt uit Zoomit kunnen noch uzelf noch de andere gebruikers in uw Internet Banking-abonnement de documenten van deze verzender nog raadplegen. Bewaar dus steeds alle documenten van een verzender alvorens deze te verwijderen. Zie onze help pagina Een documenten bewaren