Zoomit is een gratis dienst in uw Internet en Mobile Banking, inschrijven of activeren is niet nodig. 


Starten met Zoomit is dan ook zeer eenvoudig: start Internet of Mobile Banking en ga naar de Zoomit-rubriek. Daarna verschijnt de lijst met beschikbare documenten voor dat rekeningnummer. Indien de lijst met beschikbare documenten leeg is, dan zijn er momenteel geen verzenders die u documenten aanbieden in Zoomit.