Zoomit stelt de documenten ter beschikking die door de verzender werden gestuurd. Als u een document mist of meerdere malen ontvangen hebt, neem dan Contact met de verzender.