Zoomit stelt de documenten ter beschikking die door de verzender werden gestuurd. Zoomit beslist niet wat er gestuurd wordt noch aan wie. Ook uw bank heeft geen toegang tot de inhoud van uw documenten.
Neem contact op met de verzender van het document bij vragen over de inhoud zoals:

  • Het bedrag
  • Diensten of producten
  • Verkeerde gegevens
  • Betalingswijze
  • Adres
  • Bestemmeling
  • Promoties

U vindt uw klantennummer terug op uw factuur in Zoomit of op een papieren exemplaar.
Voor vragen over uw loonbrief neemt u contact met uw werkgever of het sociaal secretariaat.