Iedere verzender beslist hoe lang hij/zij documenten ter beschikking houdt in Zoomit. Dit kan variëren van 6 tot maximum 60 maanden. De exacte periode voor iedere verzender kunt u makkelijk zelf nagaan:

  1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek.
  2. Selecteer de rubriek Verzenders de betrokken verzender

  3. Zoek de afzender en controleer de beschikbaarheid onderaan 
    Onder de naam van de afzender wordt er vermeld hoelang de documenten beschikbaar blijven.Indien u het document langer wenst te bewaren kunt u vóór het verstrijken van de vermelde periode downloaden en zelf archiveren of afdrukken.