Iedere verzender beslist hoe lang hij/zij documenten ter beschikking houdt in Zoomit. Dit kan variëren van 6 tot maximum 60 maanden. De exacte periode voor iedere verzender kunt u makkelijk zelf nagaan:

  • Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek.
  • Selecteer de rubriek Verzenders de betrokken verzender


  • Zoek de afzender en controleer de beschikbaarheid onderaan 
    Onder de naam van de afzender wordt er vermeld hoelang de documenten beschikbaar blijven.


Indien u het document langer wenst te bewaren kunt u vóór het verstrijken van de vermelde periode downloaden en zelf archiveren of afdrukken.