Voor sommige documenten geldt inderdaad een verplichte bewaartermijn. Of u het document op papier dan wel elektronisch ontvangt, verandert daar niets aan. De termijn kan ook sterk verschillen afhankelijk van het type document. Kijk hiervoor naar officiële bronnen zoals de overheids site e-factuur.