Zoomit werkt net zoals de post maar voert nog enkele nieuwe elementen toe om uw privacy te verhogen:

  • Uw document blijft bij de verzender, het wordt niet opgeslagen bij Zoomit of uw bank.
  • Zoomit en uw bank verwerken enkel verwijzingen (links) naar documenten.
  • Wanneer u een document wenst te bekijken, wordt het opgevraagd door uw browser, rechtstreeks bij de verzender.

Zoomit en uw bank hebben geen toegang tot uw document.

De verzender stuurt uw documenten naar uw bankrekeningnummer. Dit nummer kent hij/zij omdat u het al gebruikt hebt om vorige betalingen uit te voeren of omdat u het hebt opgegeven om betalingen te ontvangen (loon, schadevergoeding, belastingteruggave, …)

Alle betrokken partijen verbinden zich er toe om de Zoomit-gedragscode te respecteren.