Zoomit is een bankdienst in uw Internet en Mobile Banking en geniet van dezelfde uiterst strenge beveiliging. Enkel wie u toegang heeft gegeven tot uw Internet en Mobile Banking kan toegang krijgen tot uw documenten.


Alle uitwisselingen tussen de verzender, Zoomit en de bank worden beschermd door de zelfde bancaire beveiliging.