Zoomit is een standaarddienst in Internet en Mobile Banking. Zoomit (het logo en de bijbehorende schermen) kunt u niet verwijderen. De Zoomit-dienst is uitdrukkelijk opgenomen in de Algemene voorwaarden voor het gebruik van Internet en Mobile Banking van uw bank.


Iedere deelnemende zender kan u voorstellen om documenten te ontvangen via Zoomit. U kunt deze uitnodigingen niet afzetten. Als klant beslist u natuurlijk steeds zelf om op dat aanbod in te gaan en uw documenten voortaan via Zoomit te ontvangen.


De vuistregel:

  • De verzender beslist om documenten aan te bieden, of niet
  • De klant beslist om te ontvangen, of niet