Indien u wenst te stoppen met het gebruik van Zoomit, raden wij u aan om contact op te nemen met de verzenders van de documenten, U kan de verzender vragen uw documenten via een ander kanaal te versturen, bijvoorbeeld op papier per post of in elektronisch formaat per e-mail.


Voor bepaalde verzenders kan dit via hun respectievelijke websites, in de Klantenpagina gekoppeld aan uw account.


Indien u niet over deze mogelijkheid beschikt, dient u telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met de verzender of een bezoek te brengen aan een verkooppunt in uw buurt.


Iedere deelnemende zender kan u voorstellen om documenten te ontvangen via Zoomit. U kunt deze uitnodigingen niet afzetten. Als klant beslist u natuurlijk steeds zelf om op dat aanbod in te gaan en uw documenten voortaan via Zoomit te ontvangen.


De vuistregel:

  • De verzender beslist om documenten aan te bieden, of niet
  • De klant beslist om zijn documenten te beheren via Zoomit of de verzender niet te accepteren.


Zoomit is een standaarddienst in Internet en Mobile Banking. Zoomit (het logo en de bijbehorende schermen) kunt u niet verwijderen. De Zoomit-dienst is uitdrukkelijk opgenomen in de Algemene voorwaarden voor het gebruik van Internet en Mobile Banking van uw bank.