Het zijn de verzenders van facturen en loonbrieven die beslissen om u documenten aan te bieden in Zoomit. U hoeft dus zelf niets aan te vragen. U moet wel per zender bevestigen dat u op zijn/haar aanbod ingaat en u zijn documenten voortaan via Zoomit wil ontvangen.

De vuistregel:

  • De verzender beslist om documenten aan te bieden, of niet
  • De klant beslist om te ontvangen, of niet


Ga als volgt te werk om een verzender te aanvaarden:

  • Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek
  • Open een willekeurig document
  • Klik dan bovenaan op Verzenders  • Selecteer de verzender die u wilt aanvaarden
  • Kies Toevoegen rechts op het scherm  • Bevestig uw keuze. U krijgt onmiddellijk toegang tot de beschikbare documenten.


Uitzondering: Er zijn verzenders (waaronder Proximus) die verwachten dat u zelf een aanvraag indient om uw documenten via Zoomit te ontvangen. Vindt u geen documenten terug in Zoomit voor een verzender die vermeld staat op de Zoomit-site? Neem dan contact met deze verzender. Enkel de verzender kan u bevestigen of hij een document heeft aangeboden in Zoomit of op een andere manier stuurt zoals bijvoorbeeld papier.