U kunt te allen tijde besluiten om een verzender te weigeren, of het nu gaat om een nieuwe verzender of een reeds aanvaarde verzender.


  • Start uw Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek

    Opmerking: Sommige banken bieden een directe link naar de Zoomit-menu's. Als dit niet het geval is, opent u een willekeurig document in uw banktoepassing en in de rechterbovenhoek van uw document krijgt u toegang tot de menu's (Verzenders - Documenten - Instellingen) van Zoomit.

  • Selecteer de rubriek Verzenders


  • Selecteer de verzender die u wilt weigeren
  • Kies Weigeren rechts op het scherm


  • Bevestig na het lezen van de informatie met betrekking tot de weigering van een verzender


De verzender verschijnt nu als geweigerd in de verzenders lijstU moet deze herhalen voor elke verzender die u wilt weigeren


Opmerkingen:

Zoomit biedt u de documenten aan die de verzender u sturen en beslist niet wat er wordt verstuurd of naar wie.
Uw aanvraag om geen documenten meer te ontvangen via Zoomit moet worden verwerkt door de verzender die u een ander leveringskanaal zal voorstellen.


Een geweigerde verzender kan u nog steeds nieuwe uitnodigingen sturen om Zoomit te gebruiken, maar u hebt nog steeds de mogelijkheid om deze te aanvaarden of niet. Als u een verzender weigert, kunnen u en de gebruikers die in het verleden toegang hadden, de documenten van deze verzender niet meer raadplegen. Het is daarom belangrijk om uw documenten te bewaren voordat u een verzender weigert. Zie ons hulppagina Een document bewaren


In sommige gevallen is het onmogelijk om een verzender te weigeren omdat de knop Weigeren niet in uw schermen verschijnt.