De activatie van de optie Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden biedt verschillende voordelen:


 • U hoeft niet langer nieuwe verzenders handmatig te aanvaarden*. De aanvaarding gebeurt automatisch zodra een verzender u een nieuw document aanbiedt via Zoomit (facturen, loonfiches, ...).
 • U wordt per e-mail op de hoogte gebracht telkens een nieuwe verzender in Zoomit is toegevoegd.

 • U kunt nog steeds een verzender weigeren als u zijn documenten niet via Zoomit wenst te ontvangen of u kunt deze voorkeursinstelling op elk moment aanpassen om terug te gaan naar de manuele aanvaarding van een verzender.
 • Sinds de implementatie van onze nieuwe Zoomit-versie in juli 2019, kunt u nu kiezen tussen de bankrekeningen waartoe u toegang tot hebt. Door rekeningnummers te selecteren, geeft u aan dat u documenten voor deze nummers digitaal wenst te ontvangen.


Om deze optie in te schakelen gaat u als volgt te werk: 

 • Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek

  Opmerking : Sommige banken bieden een directe link naar de Zoomit-menu's. Als dit niet het geval is, opent u een document in uw banktoepassing en in de rechterbovenhoek van uw document krijgt u toegang tot de menu's (Verzenders - Documenten - Instellingen) van Zoomit.

 • In de Zoomit Instellingen is de optie Nieuwe verzenders automatisch accepteren standaard uitgeschakeld • Om deze optie in te schakelen, klik op Ja naast Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden
 • Zodra de optie geactiveerd is, verschijnt er nieuwe informatie: u kunt de bankrekening(en) kiezen waarop u al uw toekomstige verzenders automatisch wilt accepteren.

 • Wanneer u op het i pictogram naast Activeren voor volgende rekeningen klikt, hebt u toegang tot de details van deze optie: • Nadat u uw keuze hebt gemaakt, bevestigt u deze door op Bewaren te klikken

* Als u Zoomit via meerdere banken gebruikt, vergeet dan niet om deze voorkeur in te stellen voor elk van uw banken.


 Opmerkingen:


Indien u eerder een verzender heeft geweigerd, wordt uw keuze om deze afzender niet te accepteren gerespecteerd: deze verzender wordt niet automatisch geaccepteerd.


Als de optie om rekeningnummers te selecteren niet beschikbaar is, neem dan contact op met uw bank en controleer met hun klanten support of hun implementatie deze keuze toelaat.