De activatie van de optie Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden biedt verschillende voordelen:


  • U hoeft niet langer nieuwe verzenders handmatig te aanvaarden*. De aanvaarding gebeurt automatisch zodra een verzender u een nieuw document aanbiedt via Zoomit (facturen, loonfiches, ...).
  • U wordt per e-mail op de hoogte gebracht telkens een nieuwe verzender in Zoomit is toegevoegd.

  • U kunt nog steeds een verzender weigeren als u zijn documenten niet via Zoomit wenst te ontvangen of u kunt deze voorkeursinstelling op elk moment aanpassen om terug te gaan naar de manuele aanvaarding van een verzender.


Om deze optie in te schakelen gaat u als volgt te werk: 

  1. Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek
  2. In de Zoomit Instellingen is de optie Nieuwe afzenders automatisch accepteren standaard uitgeschakeld
  3. Om deze optie in te schakelen, klik op de knop Wijzigen
  4. Vink Nieuwe verzenders automatisch aanvaarden aan in het volgende scherm en klik op Bewaren
PS: Indien u eerder een afzender heeft geweigerd, wordt uw keuze om deze afzender niet te accepteren gerespecteerd: deze afzender wordt niet automatisch geaccepteerd.


* Als u Zoomit via meerdere banken gebruikt, vergeet dan niet om deze voorkeur in te stellen voor elk van uw banken.