In het Zoomit-instellingenscherm* kunt u uw voorkeur aangeven om automatisch nieuwe verzenders te aanvaarden.


Door de voorkeur om verzenders automatisch te aanvaarden te activeren, hoeft u niet langer nieuwe verzenders handmatig te aanvaarden. De aanvaarding gebeurt automatisch zodra een verzender u een nieuw document biedt via Zoomit (facturen, salarisstroken, ...).


U wordt per e-mail op de hoogte gebracht telkens wanneer een nieuwe verzender aan uw Zoomit is toegevoegd.


U kunt nog steeds een verzender weigeren als u zijn documenten niet via Zoomit wenst te ontvangen of u kunt deze voorkeursinstelling op elk gewenst moment verwijderen om terug te gaan naar de manuele aanvaarding van een verzender.


* Als u Zoomit via meerdere banken gebruikt, vergeet dan niet om deze voorkeur in te stellen voor elk van uw banken.