Alle personen die zelf een zender hebben aanvaard of die toegang hebben gekregen van iemand anders, hebben toegang tot de documenten.