Een van uw verzenders heeft een "Geen toegang" status in uw Verzenders-scherm.


Het volgende bericht verschijnt rechts op het scherm door aan de linkerkant op de verzender te klikken:


"U hebt geen toegang tot deze verzender om één van volgende redenen: ofwel zijn de documenten vertrouwelijk, of de ontvanger heeft u toegang geweigerd of de verzender heeft u onlangs een document gestuurd naar een nieuwe rekening."


 1. Vertrouwelijke documenten:
  Als de verzender die u niet kan aanvaarden vertrouwelijke documenten verzendt (loonfiches) en de ontvanger van het document heeft deze verzender nog niet geaccepteerd, dan is de status van deze verzender "Geen toegang". Om de verzender te aanvaarden en toegang te krijgen tot de documenten, controleer dan wie de ontvanger van het document is, vraag de ontvanger om de verzender te aanvaarden en ook om de Toegang tot de documenten van deze afzender te delen.

 2. De ontvanger heeft u toegang geweigerd:
  Controleer wie de ontvanger van het document is en vraag de ontvanger om de Toegang tot de documenten van deze afzender te delen.

 3. De verzender heeft u onlangs een document gestuurd naar een nieuwe rekening: De ontvanger van het document heeft contact met de verzender opgenomen om te vragen om zijn documenten naar een nieuw bankrekeningnummer te sturen. De verzender heeft dit nieuwe bankrekeningnummer geregistreerd en verzendt nu zijn documenten naar dit rekeningnummer. Controleer naar welk bankrekeningnummer de documenten van een verzender gestuurd worden.


Hoe te controleren wie de ontvanger van het document is in het geval van vertrouwelijke documenten of toegang geweigerd?

 • Nadat u de betreffende verzender links op het scherm heeft geselecteerd, klik dan op Adresgegevensrechts op het scherm.

  De naam van de ontvanger van het document wordt naast Naam weergegeven.


PS: In de rechterbovenhoek van het scherm zien we dat Winston (Brit) Churchill de persoon is die verbonden is via de banktoepassing. Om toegang te krijgen tot het document gericht aan Robert Schuman, moet de heer Churchill contact opnemen met de ontvanger van dit document (=Robert Schuman) en hem vragen om de Toegang tot de documenten van deze afzender te delen.


Hoe te controleren naar welk bankrekeningnummer de documenten van een verzender gestuurd worden?


 • Nadat u de betreffende verzender links op het scherm heeft geselecteerd, klikt op Adresgegevens rechts op het scherm.
  Het bankrekeningnummer waarnaar de verzender het meest recente document heeft verzonden, wordt naast Rekeningnummer weergegeven.


De verzender registreert een nieuw rekeningnummer voor de verzending van zijn documenten in de volgende gevallen:

 • Na het expliciete verzoek van de ontvanger van het document

 • Eén of meeredere facturen (afhankelijk van de verzender) werden vanaf een ander bankrekeningnummer betaald. Dit rekeningnummer wordt vervolgens geregistreerd als het nieuwe rekeningnummer voor de verzending van zijn documenten.

Opmerking: als een verandering van bankrekeningnummer door de verzender geregistreerd is en de verzender heeft het laatste document naar het nieuwe bankrekeningnummer verzonden, controleer dan uw e-mail: Zoomit stuurt u een Verandering van bankrekening" e-mail.


Alleen de verzender kan u informeren over het bankrekeningnummer die in zijn systeem is geregistreerd voor het verzenden van zijn documenten. Als u hier vragen over heeft, Neem dan contact op met uw verzender.