Hulp pagina's voor de gebruikers van Zoomit.

Hulp pagina's voor de gebruikers van Zoomit.

Een document bewaren
Start Internet Banking en ga naar de Zoomit-rubriek Opmerking: Sommige banken bieden een directe link naar de Zoomit-menu's. Als dit niet het geval is...
Ma, 1 Aug, 2022 om 11:12 AM
Ik heb een gedomicilieerde factuur ontvangen. Wat nu ?
Sommige verzenders bieden ook gedomicilieerde facturen aan in Zoomit. Een gedomicilieerde factuur heeft als status altijd Gedebiteerd door verzender. U hoe...
Do, 22 Nov, 2018 om 10:53 AM
Activatiecode
In uitzonderlijke gevallen vraagt Zoomit u om een activatiecode in te geven wanneer u een verzender wenst toe te voegen.  Deze activatiecode wordt door de ...
Di, 20 Nov, 2018 om 11:54 AM
Ik ben niet akkoord met de inhoud van het document
Zoomit stelt de documenten ter beschikking die door de verzender werden gestuurd. Zoomit beslist niet wat er gestuurd wordt noch aan wie. Ook uw bank heeft ...
Do, 22 Nov, 2018 om 10:57 AM
Toegang tot documenten delen
Indien een verzender wordt aanvaard door de bestemmeling van de documenten, dan krijgen de mandaathouders op de betrokken rekening automatisch toegang tot d...
Ma, 1 Aug, 2022 om 11:14 AM
Wij hebben een gezamenlijke rekening. Wie heeft toegang tot de documenten in Zoomit?
De bestemmeling van de documenten heeft toegang tot de documenten van De verzenders die hij heeft aanvaard. Andere personen die toegang hebben tot deze ...
Ma, 1 Aug, 2022 om 11:14 AM
Documenten overdragen naar een ander rekeningnummer
U kunt documenten die u reeds ontvangen hebt in Zoomit niet overdragen naar een ander rekeningnummer. Denk er aan om de eerder ontvangen documenten te bewar...
Di, 18 Dec, 2018 om 10:34 AM
Mijn nieuwe bank biedt Zoomit niet aan
Indien uw nieuwe bank Zoomit niet aanbiedt, denk er dan aan om de eerder ontvangen documenten te bewaren op uw computer of op een andere drager. Zie onze he...
Di, 18 Dec, 2018 om 11:07 AM
Een document afdrukken
Denk even: is het echt nodig om een digitaal document af te drukken??? Zoomit is net gemaakt om drukwerk te vermijden ... Start Internet Banking en ga naa...
Ma, 1 Aug, 2022 om 11:16 AM
Ben ik wettelijk verplicht om mijn documenten te bewaren?
Voor sommige documenten geldt inderdaad een verplichte bewaartermijn. Of u het document op papier dan wel elektronisch ontvangt, verandert daar niets aan. D...
Vr, 14 Dec, 2018 om 10:21 AM