• U ontvangt een e-mail van FOD Financiën om te melden dat uw aanslagbiljet beschikbaar is in Zoomit op het e-mailadres dat u opgegeven hebt in Tax-on-Web.

  • Gebruikt u Zoomit ook al voor andere verzenders dan Tax-on-Web? Dan krijgt u ook een e-mail van Zoomit om u te verwittigen dat uw aanslagbiljet beschikbaar is in Zoomit op het e-mailadres dat u in de Zoomit-dienst ingegeven hebt.


Meer informatie over Zoomit en Tax-on-Web vindt u ook op de website van FOD Financiën.


Hier is een voorbeeld van een e-mail verzonden door Zoomit wanneer uw fodfin-document beschikbaar is in uw bankapplicatie: